VI FLYTTER GRENSER OG SKAPER MULIGHETER

NASJONALT OG INTERNASJONALT

KONTAKT OSS

OM OSS

IBB International har lang nasjonal og internasjonal erfaring og bistår næringsliv og kommuner med vekst og utvikling. Selskapets gir rådgivning innen forretningsutvikling, strategi, markedsføring, konferanser, EU-spørsmål og lobbying. Vi har bred erfaring innen energi, miljø, subsea og maritim sektor. IBB International er medlem i Haugesund Næringsforening.

 

Selskapet er lokalisert i 24/7 bygget, Spannavegen 152, 5535 Haugesund.

Bjørn Brunborg

Ingebjørg Sveen Brunborg, Daglig leder - Partner

 

Ingebjørg er utdannet innen internasjonal ledelse og økonomi fra universitet i England. Foruten flere lederjobber i Norge har hun arbeidet 12 år i Brussel for norsk næringsliv, regioner og FoU aktører, hvor hun har bistått innen EU politiske spørsmål, EU direktiv, markedstilgang og lobbying. Hun har betydelig kontaktnettverk både nasjonalt og internasjonalt, og er en svært god organisator og samtalepartner. Ingebjørg har flere styreverv for næringslivet.

Bjørn Brunborg, Rådgiver - Partner

 

Bjørn startet sin karriere som ingeniør i 1978 og videreutdannet seg senere på Norges Handelshøyskole. Han har god erfaring innen forretningsutvikling, strategi, salgsledelse, samt salg og markedsføring. Bjørn har ledet utenlandske selskaper i Norge og norske selskaper i utlandet. Han har erfaring fra engineeringsselskaper,  produksjonsbedrifter, finans og subsea. Markedene har vært Europa, Gulf of Mexico, Afrika og Asia.

 

 

TIL TOPPEN

KOMPETANSE OG ERFARING

ENERGI OG MILJØ

STRATEGIARBEID

 

IBB International har bred erfaring med strategi og foretaksplanlegging for ulike bransjer. Vår arbeids-metode er basert på konfidensielle samtaler med oppdragsgiver, nødvendige kartlegginger, innhenting av relevant informasjon og samtale med aktuelle aktører. Strateginotatet vi utarbeider skal være et viktig tilleggsdokument som gir grunnlag for bedre beslutninger. Selskapets kompetanse omfatter bransjer som bl.a. Subsea, Maritim, Elektro, VVS, Finans, Tekstil og Fornybarenergi.

 

IBB International har i 20 år jobbet med energi og miljø-prosjekter. Flere av prosjektene har utspring i EU’s energi og miljøagenda. Overvåking av saks-områder, kommunikasjon med fagpersoner og myndigheter samt kartlegging av finansierings-muligheter er noe av oppdragene selskapet utfører. IBB International har fast oppdrag  for både IFER og EnergiRike.

STYREARBEID

INTERNATSJONALT ARBEID

 

Kompetansen i selskapet trekker med seg mange års arbeid på flere kontinenter. Gode kontakter i ulike bransjer og lang erfaring fra Brussel har åpnet mange dører og bidratt til et bredt nettverk. Vi har arrangert møter og forhandlinger i Europa, USA, Kina, Singapore og Korea, og sørget for salg og markedsføring av ulike produktområder. I vårt nettverk finnes både næringslivsledere, byråkrater, politikere og diplomater.

 

IBB International har allsidig forretningsmessig kompetanse med fokus på strategi og marked. International erfaring og et omfattende nettverk er også av betydning for styrearbeid. Både daglig leder og styreleder i IBB International påtar seg styreoppdrag i mindre og mellomstore bedrifter.

 

IBB International er representert i flere styrer både som styremedlem og som styreleder.

MANAGEMENT FOR HIRE

KONFERANSER - MESSER

 

EnergiRike-konferansen er selskapets beste referanse. Denne nasjonale konferansen samler næringslivs-ledere, organisasjoner og politikere og gjennom-føres svært profesjonelt. Vår kompetanse og erfaring omfatter også regionale, nasjonale og internasjonale messer som ONS, OTC, OTD, UTC, SIPPE for å nevne noen. IBB International påtar seg oppdrag med planlegging og gjennomføring av din konferanse eller messedeltagelse.

 

Management for Hire kan være en god løsning for både bedrifter og organisasjoner som ikke ønsker å starte en omfattende prosess med utlysning og ansettelse av nøkkelpersoner.

IBB International kan påta seg oppdrag på kort varsel og kan vise til oppdrag for både EnergiRike og IFER hvor selskapet ivaretar daglig drift på en svært god måte, - effektivt og økonomisk.

TIL TOPPEN

NOEN REFERANSE-PROSJEKTER

ENERGIRIKE OG ENERGIRIKE-KONFERANSEN

IBB International har siden 2015 hatt ansvar for daglig drift av EnergiRike og den årlige EnergiRike-konferansen i Haugesund. EnergiRike er et samarbeidsorgan for energiaktører, kraftkrevende industri, IT, FoU og kommuner, og arbeider for å forankre forståelse for den betydning energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, innovasjon, sysselsetting  og næringsutvikling. EnergiRike sine medlemmer påvirker i stor grad Norges energi, miljø -og industripolitikk. Medlemmene er bl.a. Statnett, Equinor, Hydro, Gassco, Haugaland Kraft, Lyse, BKK, Atea og CGI. Se alle medlemmene på:  www.energirike.no Gjennom «management for hire» har IBB International ansvar for daglig drift av Energirike, EnergiRike-konferansen og EnergiRike Ung.

 

Energirike-konferansen har en svært positiv utvikling med stor annerkjennelse som en viktig nasjonal møteplass for energiaktører, kraftkrevende industri, innovasjon, IT aktører, næringslivsledere og politikere.

BRUSSEL OG EU

I EU kommisjonen har ca. 2.800 ansatte og hver dag besøker 1000 personer bygningen i jobbsammenheng.

Vi har siden 1998 arbeidet for norske aktører i Brussel og opparbeidet en kompetanse ingen andre lokale selskaper besitter. Arbeidet har vært kontoretableringer, markedskartlegging, møteplanlegging, dialog og samarbeid med Norges delegasjon til EU, EU-kommisjonen og andre sentrale aktører i Brussel. Ekskursjoner og fagdager i Brussel har også vært utført for mange aktører.

 

Oppdragsgivere har vært det privat næringsliv, finansinstitusjoner, Fou-aktører og regionale myndigheter.  Som EØS-medlem er det viktig å ha god kunnskap om saksområder det jobbes med i Brussel for å ha mulighet til å kunne påvirke og drive lobbying. Derfor er mange større selskaper og interesseorganisasjoner tilstede i Brussel.

 

Etter Washington DC er Brussel den by i verden med fleste ambassader, konsulater og interessekontorer representert fra hele verden.  Har man internasjonale ambisjoner, mål og utfordringer kan Brussel være et riktig sted å starte. IBB International vet hvordan man kan arbeide smart med verdensmarkedet fra Brussel samt hvilke dører det skal bankes på i EU-hovedstaden.

CLEANZONE AS

Cleanzone AS har avtale med IBB International som bistår selskapet med strategi, markedsføring, messeplanlegging og gjennomføring. Produktene er ozon-utstyr for ulike bruksområder. Cleanzone har bl.a. samarbeidsavtale med Choice Nordic Hotels som benytter Ozon til rengjøring på hotellene.  Cleanzone er i sterk vekst og trenger gode samarbeids-partnere med erfaring og kompetanse som kan bidra til selskapets vekst og utvikling.

TIL TOPPEN

KONTAKT

IBB International AS

Spannavegen 152

N-5535 Haugesund

Org. nr. 911 742 632

 

Ingebjørg +47 915 58 258

Epost: ibrunborg@ibbinternational.no

Bjørn +47 47 46 58 47

Epost: bb@ibbinternational.no

Copyright 2019 IBB International AS - all right reserved

Web site in Norwegian
Web site in English

IBB International rådgivning innen forretningsutvikling, strategi, markedsføring, konferanser, EU-spørsmål og lobbying. Vi har bred erfaring innen energi, miljø, subsea og maritim sektor. IBB International er medlem i Haugesund Næringsforening.

Bjørn Brunborg

Web site in Norwegian
Web site in English
Web site in Norwegian
Web site in English
Bjørn Brunborg
Web site in Norwegian
Web site in English
Bjørn Brunborg

I

Web site in English
Web site in Norwegian
Bjørn Brunborg
Bjørn Brunborg